stel uw vraag
Actueel

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

20 februari 2024 Accountancy

Bij het einde van een dienstverband van een secretaresse eist de werkgever terugbetaling van ten onrechte genoten loon als gevolg van ongeoorloofde afwezigheid. De secretaresse had namelijk wel heel veel rookpauzes genomen en deze, naar achteraf bleek, niet allemaal correct geregistreerd. Hoe luidt het oordeel van de rechter?

Volgens de werkgever ging de secretaresse tenminste vier keer per dag naar buiten om te roken en was ze hierdoor 20 minuten per dag niet aan het werk. Hierdoor heeft ze volgens de werkgever bijna 64 uur teveel uitbetaald gekregen.

De rechter is hier kort over. De werkgever had geen rookbeleid waarmee de secretaresse redelijkerwijs bekend kon zijn. Er was ook geen afspraak dat rookpauzes voor eigen rekening zijn. Daarom wordt de vordering van de werkgever afgewezen. Het achteraf terugvorderen van doorbetaalde rookpauzes acht de rechter bovendien in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap.

Tip: Leg voor uw bedrijf in een rookbeleid vast of en in welke mate rookpauzes voor eigen rekening van de werknemer zijn. Uiteraard houdt u daarbij ook rekening met de belangen van niet-rokers.