stel uw vraag
Over PBBZ

Onze visie is cliënten helpen, ondersteunen en adviseren bij alle thema's van het ondernemerschap.

De som der delen is altijd meer dan het geheel.

Wij zijn als PBBZ actief in de verschillende vakdisciplines van de zakelijke financiële dienstverlening: accountancy, fiscale advisering, boekhouding, administratieve dienstverlening, loon- en salarisadministratie en online diensten. Onze visie is cliënten helpen, ondersteunen en adviseren bij alle thema’s van het ondernemerschap.

Centraal binnen onze visie staat dat wij onze cliënten zo breed mogelijk willen helpen, ondersteunen en adviseren bij alle thema’s tijdens de levensloop van het ondernemerschap. Dit doen wij door het inzetten van kennis, ervaring en deskundigheid en het beschikbaar stellen van de juiste tools in het hele (administratieve) dienstverleningstraject, zoals bijvoorbeeld Accountview en Visma e-accounting. Ook is het geen probleem als u een ander administratiepakket gebruikt, wij zijn pakketonafhankelijk.

Het PBBZ team staat voor u klaar!

PBBZ is een professionele accountantsorganisatie in het hart van de Zaanstreek, die zich vooral richt op ondernemers in het MKB. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een vakkundige en persoonlijke aanpak, waarbij de visie van de ondernemer centraal staat.

PBBZ is een maatschap van accountants en belastingadviseurs, met Jeanne Aanhane-Bakker, Raymond Sepp, Albert Zijlstra en Alphons Bakker als vennoten. Samen met een ervaren team van vakspecialisten bieden wij MKB-ondernemers kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van accountancy, belastingen en loonadministratie.

Wij werken met trots samen met onze partners

1963: R.G. Pieters neemt het bestaande kantoor over van de heer E.R. Spaak. Hiermee wordt de naam “Pieters” voor het eerst gekoppeld aan de Zaanstreek.

1984: De heer P. Pieters studeert af en treedt direct toe tot de nieuw gevormde maatschap “Pieters accountants-administratieconsulenten”.

1989: Na enkele jaren belastinginspecteur te zijn geweest, start Mr. M. Broeders een zelfstandige praktijk. Het kantoor kreeg de naam “Martin Broeders & co. belastingadviseurs”.

1992: De heer R.G. Pieters treedt uit en de heer A.P.A. Bakker treedt toe. Tot 1 januari 1999 wordt de bedrijfsnaam “Pieters & Bakker accountants-administratieconsulenten” gevoerd.

1999: Per 1 januari 1999 zijn Pieters & Bakker accountants-administratieconsulenten officieel gefuseerd met Martin Broeders & co. belastingadviseurs. De nieuwe bedrijfsnaam wordt “Pieters, Bakker & Broeders accountants en belastingadviseurs”. Eind juni 1999 vestigen beide kantoren zich op de huidige locatie aan de Vincent van Goghweg 2 te Zaandam.

2007: Onder meer omdat de officiële, lange bedrijfsnaam steeds vaker wordt afgekort tot “PBB”, besluit de directie met ingang van 1 januari 2007 “PBB Accountants” als officiële naam in gebruik te nemen. In de loop van 2007 treedt medeoprichter M. Broeders terug als vennoot, maar hij blijft wel verbonden aan de organisatie als fiscaal specialist. Per 1 mei van datzelfde jaar treedt M.P.J. van der Vight toe tot de directie.

2014: PBB accountants uit Zaandam (sinds 1963) en Zijlstra & Partners adviseurs uit Wijk aan Zee (sinds 1970) gaan per 1 januari 2013 een hechte samenwerking aan die er toe geleid heeft dat de organisaties per 1 januari 2014 officieel zijn gefuseerd. Na de afwikkeling van de interne fusie heeft per 1 januari 2015 de fusie ook extern een gezicht gekregen. De nieuwe naamgeving PBB Zijlstra accountants & adviseurs (PBBZ), het nieuwe logo en de geheel nieuwe huisstijl zijn daar het bewijs van.

2018: In december 2018 is besloten om de vestiging in Wijk aan Zee te sluiten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het beter en efficiënter zou zijn om op één locatie te werken, alle specialisten onder hetzelfde dak. Dit om een win-win situatie te creëren voor de klanten en de medewerkers.

2019: Per januari 2019 is de directie van het bedrijf veranderd om door verjonging van het team aansluiting te blijven houden met de huidige maatschappij. Jeanne Aanhane-Bakker, Raymond Sepp en Albert Zijlstra vormen vanaf dat moment de directie.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en HR gebied?