stel uw vraag
Accountancy Accountancy

Naast uw financiële en administratieve bedrijfsvoering loopt u in de dagelijkse praktijk tegen veel uiteenlopende vraagstukken aan.

Als MKB-ondernemer heeft u het meest aan een accountant die u zoveel mogelijk uit handen neemt. Qua administratieve rompslomp, maar ook qua zorgen. Daarom zorgen wij voor een zo compleet mogelijke dienstverlening, die precies is afgestemd op uw organisatie.

Naast uw financiële en administratieve bedrijfsvoering loopt u in de dagelijkse praktijk tegen veel uiteenlopende vraagstukken aan. Bijvoorbeeld op het gebied van juridische zaken, bankzaken, personeelsaangelegenheden, investeringen of belastingen. Elk vraagstuk vraagt om een specifieke aanpak en is vaak onderhavig aan de wet- en regelgeving. Proactief advies geven.

Bij ons kantoor werkt één registeraccountant en één AA-accountant, die specifiek zijn toegerust voor de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Onze accountants zijn bovendien certificeringsbevoegd, dat wil zeggen dat zij een onbeperkte bevoegdheid hebben tot het afgeven van accountantsverklaringen. Overigens volgen al onze accountants regelmatig opleidingen, trainingen en vakstudies.

Kort samengevat is uw accountant uw partner en vertrouwenspersoon bij de volgende zaken:

samenstellen van de jaarrekening(en) ten behoeve van banken en de fiscus
administratieve begeleiding, controleren van boekingen en advies ten behoeve van optimalisering van de boekhouding
accountantsverklaringen
meedenken over vraagstukken op het gebied van efficiënte bedrijfsvoering en optimale bedrijfsvorm
signaleren van juridische struikelblokken
kostprijsberekeningen en liquiditeitsbegrotingen
klankborden en second opinion
ondersteuning bij vrijwillige controles van de jaarrekening
verzekeringsverklaringen en inbrengverklaringen
due diligence, fusies en overnames

Heeft u een specifiek vraagstuk waar u wellicht ondersteuning bij nodig heeft?
Mail ons uw verhaal op info@pbbz.nl of neem telefonisch contact op via +31(0) 75 616 46 73

Wij houden van korte lijnen, dus voor de lopende administratieve zaken en de loonadministratie kunt u direct terecht bij onze interne contactpersonen. Maar voor vragen en advies, en de begeleiding en ondersteuning van specifieke vraagstukken, kunt u direct aankloppen bij de accountants van PBBZ. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan en zo nodig de kennis van de interne organisatie of vanuit het kennisnetwerk inzetten. 

Verder onderhouden onze accountants zelf ook nauw contact met hun relaties en worden er regelmatig besprekingen gepland. Dit kan zijn naar aanleiding van de samen te stellen jaarrekeningen, of omdat er vanuit andere disciplines knelpunten gesignaleerd worden.

Online zaken regelen met de moderne tools van PBBZ

Visma eAccounting is ontworpen voor ondernemers. Met slimme software helpen we je de administratie zo eenvoudig mogelijk te regelen. Want alles wat we voor je hebben geautomatiseerd hoef je niet handmatig te doen. Dat voorkomt fouten en scheelt je een hoop tijd.

Met Visma eAccounting weet je precies hoe je ervoor staat. Zodat je op tijd kan bijsturen als het nodig is.

Meer weten?

Even verder praten?

Wilt u een keertje afspreken of via e-mail verder overleggen over de mogelijkheden hiervan? Neem dan contact met mij op via de gegevens hiernaast.

Raymond Sepp

Directeur / MKB adviseur r.sepp@pbbz.nl +31(0) 75 616 46 73

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en HR gebied?