stel uw vraag
Actueel

Verkoopwinst bouwkavel belast

19 maart 2024 Accountancy

Een echtpaar heeft naast het perceel waarop hun eigen woning staat van de gemeente in 2014 een flinke groenstrook gekocht voor € 10 per meter. Daaraan voorafgaand had het echtpaar met de gemeente overleg gevoerd over herindeling van kavels in de wijk en verruiming van de bouwmogelijkheden. Het echtpaar verkoopt de groenstrook in 2015 als bouwgrond. Vijf jaar later ontvangen ze een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Hoe oordeelt de rechter?

Voordeel belastbaar?
Tussen partijen staat vast dat het resultaat is behaald door het verrichten van arbeid en dat is deelgenomen aan het economisch verkeer. De rechter hoeft dan alleen nog te beoordelen of het voordeel ook door het echtpaar was beoogd en redelijkerwijs was te verwachten.

De rechter oordeelt dat dit het geval is. De man drijft een onderneming op het gebied van bouwadvies en heeft in dat kader meer kennis en deskundigheid van de verrichte werkzaamheden dan de gemiddelde persoon. Bovendien was het voordeel voor het echtpaar te verwachten gezien de medewerking van de gemeente en de mogelijkheid om de aangekochte groenstrook te kunnen verkopen als bouwgrond, waarbij geldt dat een meter groenstrook een aanzienlijk lagere prijs kent dan een meter bouwgrond. Het echtpaar beoogde ook om met de verkoop voordeel te behalen. Daarmee is voldaan aan de vereisten voor een fiscale bron van inkomen.

Wat is het te belasten voordeel?
Vervolgens dient de omvang van het resultaat te worden bepaald. De verkooprijs van het groenperceel is duidelijk, maar wat was de boekwaarde? Die wordt bepaald door de vraag wanneer de belaste activiteit is aangevangen.

Vanaf 2013 heeft het echtpaar verschillende werkzaamheden verricht ten aanzien van het perceel. Zo hebben ze op 25 september 2013 een brief gestuurd naar de gemeente met daarin meerdere voorstellen voor de herinrichting van de kavel. Daaropvolgend hebben meerdere gesprekken met de gemeente plaatsgevonden over deze herinrichting. Al deze werkzaamheden houden direct verband met het omvormen van één kavel in drie kavels en de verkoop van twee van deze kavels als bouwgrond.

Omdat de werkzaamheden al in 2013 zijn gestart, had het echtpaar de groenstrook bij aankoop in 2014 op de openingsbalans moeten activeren voor de waarde in het economisch verkeer. Het verschil met de verkoopprijs is het te belasten voordeel.

Let op: Koop en verkoop van een perceel grond kan leiden tot een onbelast voordeel. In dit geval volgde vijf jaar na de verkoop een navorderingsaanslag. Zodra sprake is van deskundigheid en/of arbeid ligt zo’n transactie bij de belastingdienst onder een vergrootglas. Raadpleeg uw adviseur als u een dergelijke transactie overweegt.