stel uw vraag
Actueel

Een overbruggingslijfrente?

16 december 2019 Accountancy

Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of meerdere lijfrentepolissen bezit die inmiddels uitgekeerd mogen worden, kan dat goed van pas komen. Waar moet u dan op letten?

Nieuwe regime is uitgangspunt

We gaan uit van een nieuw-regimelijfrente. Dat betekent dat u de polis heeft afgesloten na 16 oktober 1990 (bij periodieke betaling van premies) of na 1 januari 1992 (bij koopsommen). Ook is het mogelijk dat u een polis van vóór 16 oktober 1990 had en deze in 2001 of kort daarna heeft aangepast conform de nieuwe wetgeving.

Wanneer onderneemt u actie?

U krijgt van de verzekeraar bericht wanneer uw lijfrentepolis de einddatum bereikt. Vanaf dat moment heeft u de tijd tot 31 december van het opvolgende kalenderjaar om de waarde een nieuwe bestemming te geven.

  • Tip 1. Wilt u dit pas bijvoorbeeld over twee jaar, dan kunt u het lijfrentekapitaal uitstellen (bij een verzekeringsmaatschappij) of onderbrengen in een bankspaarproduct.
  • Tip 2. Uw rechten op een overbruggingslijfrente worden door het banksparen niet aangetast. Een overbruggingslijfrente kan alleen worden bedongen bij een verzekeringsmaatschappij en niet in de vorm van banksparen bij een bank. Het is wel mogelijk om het geld in eerste instantie te stallen bij een bank, en later, als de uitkeringen ingaan, alsnog een overbruggingslijfrente bij een verzekeringsmaatschappij te bedingen.

De overbruggingslijfrente

De overbruggingslijfrente is een periodieke uitkering die de periode tot uw pensioen overbrugt. U mag zelf de ingangsdatum bepalen, maar de einddatum moet liggen in het jaar dat uw bedrijfspensioenregeling begint uit te keren en u 65 jaar wordt of dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. U kunt kiezen voor een periodieke uitkering per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar, achteraf!

Overlijden

Nagenoeg alle verzekeraars bieden producten aan waarbij uw leven is verzekerd. Uw partner heeft dan recht op de rest van de uitkeringen als u komt te overlijden.

Advieskosten

Allereerst zijn er de ‘advieskosten’. Doet u alles zelf online, dan zijn die kosten lager dan wanneer u een financieel adviseur inschakelt. Tip: er zijn diverse online brokers waar u terechtkunt. De advieskosten die zij hanteren zijn vaak hetzelfde of zelfs minder dan wanneer u rechtstreeks online bij de verzekeraar afsluit. U kunt meestal telefonisch en/of via een chat hulp krijgen bij het afsluiten. Verzekeraars vragen dan soms een extra vergoeding. Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Andere kosten

De verzekeraar moet bij het uitkeren inkomstenbelasting en premies afdragen. Daarbij horen ook allerlei administratieve handelingen. Die kosten geld. Ook hoort er een premie bij het verzekeren op uw leven.

Let op!Bij de berekening van de hoogte van de uitkeringen heeft de verzekeraar meestal al rekening gehouden met de kosten. Deze hoeft u dus niet nog een keer te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt alleen bij een verzekeraar terecht en dus niet bij een bank (banksparen). Er kan voor u bemiddeld worden door een financieel adviseur of een tussenpartij via internet. Deze bieden online goede vergelijkingsmodules.

Let op!Het online afsluiten van een polis kan u heel wat tijd kosten.

Fiscale addertjes?

  • Addertje 1. Als u op een lijfrentepolis nog premie heeft betaald na 31.12.2005, dan mag u alleen de poliswaarde op 31.12.2005 voor de overbruggingslijfrente gebruiken. Met de rest moet u een tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente aankopen (die pas ingaat na uw AOW-leeftijd).
  • Addertje 2. De maximale uitkeringshoogte bedraagt in 2019 € 63.288 (op jaarbasis).

Voor een overbruggingslijfrente kunt u alleen bij verzekeraars terecht, dus niet via banksparen. Overweeg een online broker, omdat die doorgaans lagere advieskosten in rekening brengen dan een online verzekeraar.

Meer weten?

Even verder praten?

Wilt u een keertje afspreken of via e-mail verder overleggen over de mogelijkheden hiervan? Neem dan contact met mij op via de gegevens hiernaast.

Raymond Sepp

Directeur / MKB adviseur r.sepp@pbbz.nl +31(0) 75 616 46 73