stel uw vraag
Actueel

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

15 maart 2022 Accountancy

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet nogmaals voor 60 maanden. We kijken naar auto’s uit 2017.

Einde 60 maanden in de loop van het kalenderjaar
Vanaf het moment dat de 60-maandenperiode eindigt, is het percentage van toepassing volgens de regelgeving van dat moment. Als dit in de loop van het kalenderjaar is, past u het dan geldende percentage toe voor het resterende deel van dat jaar. Per loontijdvak telt u een tijdsevenredig deel van de bijtelling bij het loon van de werknemer. Vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar gebruikt u het bijtellingspercentage dat in dat betreffende jaar geldt. 

Onderverdeling van auto’s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:

  1. uitstoot 0 gram
  2. uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram
  3. uitstoot hoger dan 50 gram

Voor auto’s met een datum 1e toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

1. Uitstoot 0 gram
Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling. Bij een datum 1e toelating vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. De verlaging is 18% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg. Per saldo dus een 4% bijtelling gedurende 60 maanden. 

Waterstofauto’s
Na afloop van de 60-maandenperiode geldt in 2022 vanaf dat moment een verlaging van 6%. Per saldo is de bijtelling 16%. 

Niet-waterstofauto’s
Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages: 

  • In 2022 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 35.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 2.100. 

2. Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram
Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling. Vanaf 1-1-2017 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging.

3. Uitstoot hoger dan 50 gram
Vanaf 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel- of geen-dieselauto’s. Het algemene bijtellingspercentage is 22%. Er is geen recht op verlaging.