stel uw vraag
Actueel

Einde handhavingsmoratorium zzp-ers per 1 januari 2025

2 juli 2024 Accountancy

De Belastingdienst hanteert al enige tijd een handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid. Er volgen alleen correcties en naheffingsaanslagen voor de loonheffingen, eventueel met een boete, als er sprake is van kwaadwillendheid. In andere situaties geeft de Belastingdienst een aanwijzing. Onlangs zijn Kamervragen beantwoord over het einde van het moratorium.

Randvoorwaarde: verduidelijking arbeidsrecht?
De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft begin dit jaar aangegeven dat het opheffen van het handhavingsmoratorium als randvoorwaarde kent dat daarnaast ook de wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht moet worden verduidelijkt.

Met een arbeidsrechtelijk wetsvoorstel dat een wettelijk toetsingskader aanreikt en verduidelijkt wanneer sprake is van werknemerschap en wanneer sprake is van werk dat door een zelfstandige kan worden verricht, wordt schijnzelfstandigheid tegengegaan. Daarnaast wordt het makkelijker voor burgers en bedrijven om de regelgeving na te leven, wordt handhaving daarop beter hanteerbaar én wordt meer grip geboden aan diegenen die als of met zelfstandige(n) willen werken.

Er zijn in verband met de aanstaande opheffing van het moratorium bij de Belastingdienst nog twee andere maatregelen in voorbereiding: een uitvoeringstoets en een MKB-toets. Dit is overeenkomstig de boodschap van het kabinet dat voor de aanpak rondom schijnzelfstandigheid maatregelen langs drie lijnen nodig zijn.

Daarbij geldt echter dat de voortgang op de ene lijn niet kan wachten op de andere: elk van de drie is urgent om stappen op te zetten. Daarom wacht het kabinet voor het opheffen van het handhavingsmoratorium niet tot de wijziging van wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht is ingevoerd.

Opheffing moratorium per 1 januari 2025
Het kabinet heeft dus de ambitie om het handhavingsmoratorium op 1 januari 2025 volledig op te heffen. Dit wordt zorgvuldig voorbereid binnen het programma Handhaving arbeidsrelaties van de Belastingdienst. Het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën/Belastingdienst zetten daarnaast de komende maanden extra communicatie in met specifieke aandacht om stakeholders op tijd te informeren over de ambitie tot opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025.

Let op: De komende maanden zal naar verwachting steeds duidelijker worden welke situaties in de praktijk knelpunten gaan opleveren. We houden u op de hoogte.